Fra venstre Anniken Enger fra Aniara, Katrine Mosfjeld fra Innovasjon Norge, Siri Skaalmo fra DNX, Rune Roalsvig fra Anorak og Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge

DNX skal produsere «Powered By Culture» for Innovasjon Norge.

I dag ble det kjent at Dagens Næringslivs nyetablerte innholdsbyrå er én av vinnerne i konkurransen om Innovasjon Norges nye prestisjeprosjekt «Powered By Culture».

Den nasjonale konkurransen ble utlyst som en åpen konkurranse i april og er bevilget tre millioner kroner fra Kulturdepartementet til prosjekter som kan bidra til å øke interessen for Norge hos kulturinteresserte. Prosjektet «Powered By Culture» har et uttalt mål om å «bidra til å løfte fram kunst og kultur i det internasjonale profileringsarbeidet av Norge”.

– Min første reaksjon var «Wow!». Det er utrolig kult at en institusjon som Innovasjon Norge satser på et byrå som såvidt er ett år gammelt. Det sier mye om kraften i en god idé. Jeg er stolt og ydmyk over tilliten vi får, sier direktør i DNX, Siri Skaalmo.

De øvrige vinnerne er reklamebyrået Anorak og konsulentbyrået Aniara Reiseliv AS, etter en anbudskonkurranse med 44 påmeldte prosjekter.

– Vi er glade for oppdraget fra Kulturdepartementet som gir oss muligheten til å mobilisere sektoren til norgesprofilering gjennom kultur. De tre bedriftene som vant frem utmerket seg med både gjennomføringsevne og tydelige konsept, sier Margit Klingen Daams, leder for kreativ næring i Innovasjon Norge.

Voldsom vekst
DNX publiserte sine første innholdsmarkedsførings-artikler i september 2017. Knapt et år etter, lager byrået innhold for kunder som BMW, Microsoft, PwC, Siemens, Equinor, SAS — og nå også Innovasjon Norge.

– Vi har fra før vist at vi klarer å nå og engasjere en av landets mest kresne og minst tilgjengelige mennesker. De typiske DN-leserene er er medievante, pengesterke storkunsumenter med dårlig tid, så vår strategi har vært å lage unikt, kreativt innhold som evner å skille seg markant fra støyen, forklarer Skaalmo.

– Nå ser vi at vår idétilnærming og konsept-tankegang også resonnerer hos aktører med internasjonale ambisjoner, slik som Innovasjon Norge.

Eksklusive menneskemøter
Bakgrunnen for Innovasjon Norges satsning er deres egen turistundersøkelse som viser at etterspørselen etter kunst- og kulturopplevelser øker blant internasjonale turister som besøker Norge.

– Opplevelsene og mulighetene er der, utfordringen er å løfte de frem og nå ut til de som planlegger sin neste reise, sa ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge, Margit Klingen Daams i forbindelse med konkurransen.

DNX-konseptet har arbeidstittel «Rendezvous Norway» og retter seg mot å skape kontaktpunkter mellom toneangivende kulturpersonligheter på tvers av landegrensene.

– Norsk kultur er først og fremst fundert i menneskene som lever her. Kulturen er ikke innelåst på museer, men noe levende som best oppleves gjennom å møte mennesker, forklarer Andreas Hatlevik, kommersiell leder i DNX.

Legger igjen mer penger
Kulturturistene er en lukrativ målgruppe i den forstand at de legger igjen mer penger etter seg. I 2016 stod kulturfolket ifølge Innovasjon Norges undersøkelse for rundt en tredjedel av turistenes samlede forbruk.

Kulturturistene tilbringer også mer tid i landet enn andre turister, med i snitt 10 overnattinger, mot 6,7 hos “de andre”.

– Selve grunnidéen handler om å skape spennende menneskemøter. Vi skal ta utenlandske kulturpersonligheter til Norge og la de oppleve norsk kultur gjennom norske kulturfyrtårn, sier Hatlevik.

Nye plattformer skal utnyttes. Rendez Vous blir i stor grad et Youtube-basert videoprosjekt. Dermed tar DNX steget ut fra innhold i Dagens Næringslivs egne flater og ut på plattformer som YouTube og Instagram.

– Vi har et knallsterkt team bestående av tidligere kulturjournalister og historiefortellere, og tung kompetanse på konseptutvikling. Vi gleder oss til å ta fatt på denne utfordringen, forteller Hatlevik.

———————-

Kontakt:

Siri Skaalmo, DNX, ss@dn.no , 93256338
Andreas Hatlevik, DNX andreas.hatlevik@dn.no , 99230574