back to top

Siste nytt

Endret oppfattelsen av Siemens som merkevare

Ved hjelp av DNX har Siemens endret posisjonen sin i det norske markedet. Flere oppfatter nå selskapet som en ledende digital aktør, i stedet for en hvitevareprodusent.

Trass i at Siemens er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger til industri, energi og helse, forbinder mange nordmenn selskapet først og fremst med hvitevarer – selv om denne delen av Siemens produksjon ble solgt til Bosch i 2015.

Selv opplever Siemens at det til tider har vært vanskelig å nå frem i media for å kommunisere hva de faktisk gjør.

DNX ble derfor utfordret til å endre Siemens posisjon i Norge – og hvordan folk oppfatter selskapet.

– Mange nordmenn kjenner nok til merkevaren Siemens, men det er kanskje ikke så tydelig for nordmenn hva de faktisk gjør eller kan tilby av tjenester. Det har derfor vært viktig å synliggjøre hvordan deres teknologiløsninger kan bidra til å forenkle norsk bedrifters på kort og lang sikt, sier prosjektleder Didrik M. Skodje i DNX.

Å finne de gode historiene ble derfor viktig, for å engasjere leserne på DN.

– DNs lesere elsker å lese artikler hvor de kan lære noe nytt eller kan dykke ned innenfor et fagfelt. Vi jobbet derfor tett med Siemens for å finne frem til de mest spennende historiene, for så å knytte dem opp til aktuelle temaer som DN skriver om daglig, sier Skodje

Målsetning

For å nå målet om økt kjennskapen til Siemens som en utvikler av høyteknologiske og innovative løsninger, ble det satt opp et innholdsløp med 14 artikler.

Temaet i artiklene varierte fra elektrifisering av norskekysten til hvordan man kan løse trafikkproblematikken i hovedstadsområdet. Men de hadde alle til felles at det var reelle kundecaser og Siemens-eksperter som uttalte seg. For å engasjere lesergruppen var det også et mål at innholdet skal ha høy kvalitet.

– Vi har tidligere gjort noe tilsvarende innen innholdsmarkedsføring, men ikke i dette omfanget. Det som var viktig for oss denne gangen var å treffe beslutningstagere direkte og produsere historier av høy kvalitet og som skulle oppleves like relevante som redaksjonelle saker, sier Stian Thorsrud, pressesjef i Siemens.

– Vi har fått en rekke tilbakemeldinger fra organisasjonen om at kunder har tatt kontakt på bakgrunn av artiklene. Enkelte av artiklene har også ført til konkrete forespørsler, fortsetter han.

Effekt

Kampanjen ble en stor suksess for Siemens. Flere av DNs lesere forbinder nå Siemens med teknologi, elektrifisering og digitalisering. Ikke minst har man klart å redusere oppfattelsen av Siemens som en hvitevareprodusent med over -15 prosentpoeng.

– Å flytte en merkevare som Siemens, kan være vanskelig. Mange forbinder Siemens med hvitevarer eller gamle mobiltelefoner. Men våre effektmålinger viser at et langsiktig og strategisk arbeid over lang tid har høstet resultater. Kunnskapen rundt Siemens løsninger har økt betraktelig blant DNs lesere, sier Skodje.

Siemens-kampanjen har etter pilotprosjektet i Norge blitt løftet til et nordisk nivå, hvor Siemens kjører et samlet innholdsløp i Danmark (Dagbladet Børsen), Sverige (Dagens Industri), Finland (Kauppalehti) og Norge (Dagens Næringsliv). Prosjektet styres gjennom DNX og tilpasses de forskjellige markedene.

%d bloggere liker dette: