back to top

Equinor

Equinor ønsket hjelp med å nå ut til unge lovende, kommunisere bedre om bredden – og mulighetene i selskapet. I utgangspunktet ønsket de seg 12 enkle artikler som tok for seg det overordnede. Etter å ha analysert hva unge ser etter når de søker jobb, anbefalte vi derimot å redusere dette til fire større og sammensatte spesialer.

I spesialene møtte leseren bredden av unge ansatte i Equinor, ble kjent med de mange varierte retningene – og fikk dypere innsikt i selskapets verdier.

Vi valgte å supplere spesialene med videoer, både videoportretter og en interaktiv reise inn i avdelingen med størst behov for nye ansatte – IT-avdelingen. Dette fordi innsikten vår forteller oss målgruppen responderer – og er mer tålmodig med levende bilde enn ren tekst.

I tillegg til å distribuere via DN, har Equinor integrert spesialene i egne kanaler på både norsk og engelsk.

Les innholdet her:

Kunde:

Equinor

Periode:

2018

Prosjektleder:

Johanne Koivunen Hoff

Utvikling: