back to top

KLP: Lahlum forklarer pensjon

Å forklare endringene i offentlig tjenestepensjon eller den nye pensjonsreformen på kort tid kan være en ekstremt vanskelig oppgave. På oppdrag fra KLP produserte vi i DNX to explainers med pensjon som tema, med Hans Olav Lahlum i hovedrollen. Gjennom gode visuelle eksempler og historiefortelling gjorde vi pensjon forståelig for folk flest. Gjennom direkte videovisning på fronten av DN og inne i artikler, bidro distribusjonen til å gjøre dette tilgjengelig for så mange som mulig.

Se kampanjen her:

Category:
Kunde:

KLP

Periode:

2018

Prosjektleder: