back to top

SAS: De klassiske loungerne

I forbindelse med åpningen av en ny SAS-lounge på Gardermoen, laget DNX den prisvinnende kampanjen «De klassiske loungerne». Målet for kampanjen var å øke kjennskapen til den nye loungen, samt betalingsvilligheten og preferansen til SAS. Innholdet skulle nå ut til eksisterende SAS-kunder.

Se case-video av kampanjen her:

Det var viktig for alle involverte å lage noe som kunne skille seg ut i mengden. Lanseringen av SAS Lounge ble derfor delt i to:

Del én er en serie portrettintervjuer med inspirerende personer som har verden som arbeidsplass. Målet med portrettserien var å styrke positive assosiasjoner til SAS. Del to retter seg mer mot selve lanseringen av loungen. Resultatet ble en humoristisk og satirisk fremstilling av stereotypene som benytter seg av SAS’ lounge-tilbud.

Kampanjen ble premiert med gull under Medieprisen 2018.

Les innholdet her:

Se også de andre spesialene vi har lagd for SAS her:

Category:
Kunde:

SAS

Periode:

2017

Prosjektleder:

Illustrasjoner/grafikk:

Joakim Nilsen/Therese Larsen

Utvikling:

Design/layout: