back to top

Even Knutli

Utvikler

E-mail: even.knutli@dn.no
+47 40047756
Bakgrunn: Har en bachelor innen informasjonsteknologi fra Høgskolen i Bergen med spesialisering innen web- og mobilteknologi.

Spesifikk kompetanse: Utvikling av digital historiefortelling, animasjoner og interaksjoner. Noen av teknologiene som brukes er HTML5, SCSS, vue.js, three.js, d3.js.