back to top

Fra idé til ferdig produkt

Arbeidsprosess

Idéworkshop - oppstart

Fase 1

Innholdsplan, Distribusjonsplan og KPI-er settes.

Produksjon av innhold

Fase 1

Innholdsprodusent lager innholdet etter innholds– og distribusjonsplan

Godkjennelse av innhold

Fase 2

Innholdet sendes og klargjøres for distribusjon

Tracking og endringer

Fase 2

UTM-haler og tracking legges på innholdet. Eventuelle endringer på innhold og design legges inn og godkjennes av kunde.

Kampanjestart og distribusjon

Fase 2

Innholdet distribueres etter avtale og innganger blir optimalisering underveis.

Rapportering

Fase 3

Som kunde får du tilsendt rapport underveis og en sluttrapport når kampanjen er ferdig.

Evaluering

Fase 3

Samarbeidet og kampanje evalueres og eventuelle nye målsetninger settes.

Spørsmål og svar

Hva er innholdsmarkedsføring?

Her kommer tekst…

Eier vi innholdet?